approved

השוואת לנד רובר Approved

השוואת לנד רובר Approved

השווה בין רכבי ה-Approved שבחרת

שנת דגם
בצד החיצוני
בצד הפנימי
קילומטראז'
תיבת הילוכים
מרכב
מנוע
סוג הדלק
רישום
מיקום
פרטי משווק

מיאון אחריות

עושה כל מאמץ להבטיח שהמידע המופיע באתר האינטרנט ('המידע') מדויק ושלם. עם זאת, שגיאות והשמטות עלולות לקרות מעת לעת ואין באפשרותנו לערוב לדיוק המידע. לכן אין באפשרותנו לשאת באחריות לאמון שאתה נותן במידע.